xyz122.jpg

Fysioterapeuter giver bare øvelser! Eller er der mere i det?

Fysioterapeuten er ekspert i den menneskelige krops opbygning og dens bevægelse. I sin behandling trækker fysioterapeuten på viden indenfor mange fagområder, fx lægevidenskab, socialvidenskab, psykologi, ergoterapi, træningslære osv. Al fysioterapeutens viden arbejder mod et basalt mål, at fremme livskvalitet og funktionsevne, hvilket i høj grad er bundet op på individets evne til at bevæge sig.

Hvis din evne til bevægelse er hæmmet øges din risiko for livsstilssygdomme, psykiske sygdomme og smertetilstande. Din bevægeevne kan fx forringes efter du har været udsat for en ulykke, er blevet opereret, har smerter eller blot er blevet ældre.

 

Fysioterapifaget har siden sin opståen gennemgået en stor udvikling. Startende som uddannelse til massør og til den moderne fysioterapi.

I Danmark er uddannelsen til fysioterapeut en 3½ årig professionsbachelor. Alle dansk uddannede fysioterapeuter er således uddannet under samme bestemmelser. Men da fysioterapeuter kan begå sig i mange sektorer og under mange forskellige specialiseringer er der stor forskel på deres arbejdsmetoder.

De fleste fysioterapeuter tager adskillige efteruddannelseskurser eller deciderede overbygninger på uddannelsen. Her specialiseres de på deres respektive felter. Du kan møde fysioterapeuter, specialiseret i lungefysioterapi, som ikke nødvendigvis kan hjælpe dig med rygsmerter. Eller fysioterapeuten specialiseret i smerter, der ikke er den bedste til at hjælpe med genoptræning efter blodproppen. Derfor er det vigtigt at finde en fysioterapeut, der har de rette faglige og personlige evner, der kræves i behandlingen af din specifikke problematik.

Der har været tradition for rigtig meget behandling med hænderne, men det er gradvist ændret op til i dag, hvor en større del af behandlingen foregår gennem samtalen og ved træning. Den manuelle behandling har dog stadig en stor plads i faget, specielt som et middel til at øge mobilitet eller lindre smerte, netop så personen igen kan bevæge sig.

Manuel behandling kan fx være mobiliseringer som er rytmiske tryk påført fx et led. Det kan være manipulationer, som du kender det fra kiropraktikken, eller det kan være massage og andre teknikker målrettet muskler, sener og bindevæv. Teknikkerne er oftest stringent beskrevet, men en væsentlig del af fysioterapeutens faglighed er evnen til at tilpasse teknikkerne til individet for optimeret effekt.

 

En del af fysioterapien, der har fået tiltagende opmærksomhed de seneste år er det psykiske/mentale aspekt af smertetilstande. Vi ved at smerter i særdeleshed er kraftigt påvirket af og påvirker vores mentale helbred. Mange oplever fx at smerter tilsyneladende kan opstå ud af det blå. Dette ses meget ofte ved lænderygsmerter, som kommer snigende uden grund, men kan være meget invaliderende. Dette kan skabe angst hos personen, der oplever smerterne. Angst kan lede til at afholde sig fra aktivitet, hvilket igen kan øge risikoen for andre problematikker. Nu er en ond spiral startet. For at løse dette problem kan der sættes ind fra mange vinkler, men en væsentlig indgang må være at adressere den frygt patienten oplever. Kan frygten reduceres kan patienten hjælpes til at genoptage aktivitet hvilket er helt essentielt for kroppens funktion og evnen til at bevæge sig.

 

Så det der kendetegner en fysioterapeut er ikke den specifikke behandlingsmetode de anvender, men mere de tanker, processer og viden, der ligger til grund for valg af, og modificering af behandlingen, så den opnår den bedste effekt.

Hvad kan fysioterapi hjælpe på?

Eksempler på typiske problematikker en fysioterapeut behandler:

 • Knæskader, fx på menisk og korsbånd
 • Skulder, fx rotatorcuff, impingement mm
 • Tennis og golf-albuer
 • Ankelskader
 • Hold i nakken
 • Hold i ryggen
 • Discusprolapser
 • Stenose i ryggen
 • Gigtsygdomme, fx rheumatoid artrit, morbus bechterew, slidgigt.
 • Neurologiske sygdomme, fx parkinsons, sclerose
 • Neurologiske skader, fx efter blodprop i hjernen eller hjernerystelse.

Men fysioterapi har også en plads i behandlingen af hjerteproblemer, diabetes, overvægt og meget andet.

Læs mere om Fysioterapeut Horsens her.