BMI beregner – beregn og forstå dine BMI tal

BMI beregner – beregn og forstå dine BMI tal

Udregning af BMI er et redskab, der har til formål at indikere, om et menneske er normalvægtig, overvægtig eller undervægtig. Det er et redskab og en udregningsmetode, som bruges indenfor sundhedsområdet. Du kan selv udregne dit BMI ved at kende…